LISA! Kursy Językowe za Granicą

DIRECTIVE EU 2015/2302 1

 
22 – 665 02 81
info@podrozejezykowe.pl
Pon. - Pt. — 10:00 - 18:00

Standardowy formularz informacyjny do umów o udział w imprezie turystycznej

Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302.

W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych. Przedsiębiorstwo Lisa Reisen GmbH ponosiły pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej.

Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, przedsiębiorstwo Lisa Reisen GmbH zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwa wpłat i, jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do kraju w przypadku, gdyby przedsiębiorstwo Lisa Reisen GmbH się niewypłacalne.

Więcej informacji dotyczących najważniejszych praw zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302

Zadaj pytanie
Wyślij

Thank you for your inquiry.

Your inquiry has been received. We will respond as soon as possible.

Your inquiry number is .